GIỚI TÍNH và CHUYỂN GIỚI

 Giới tính là một phạm trù xã hội do xã hội xác định và quy định, và nó có thể khác biệt giữa các văn hóa và thời đại.

GIỚI TÍNH

- Giới tính là một khái niệm phức tạp và đa chiều trong xã hội. Nó không chỉ liên quan đến giới tính sinh lý mà còn bao gồm các yếu tố như nhận thức giới tính, cảm xúc, biểu hiện và vai trò xã hội. Giới tính là một phạm trù xã hội do xã hội xác định và quy định, và nó có thể khác biệt giữa các văn hóa và thời đại.

- Chuyển giới là quá trình mà một người thay đổi giới tính của mình từ giới tính được gán ban đầu sang giới tính khác. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi nhận thức giới tính, biểu hiện giới tính và thậm chí thực hiện các thay đổi về cơ thể thông qua hormone đồng hóa hoặc phẫu thuật. Quá trình chuyển giới là một quá trình cá nhân và tùy thuộc vào sự lựa chọn và quyết định của từng người.

- Việc chuyển giới có thể mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người chuyển giới và nó cũng có thể đem lại sự tự chấp nhận, phù hợp với bản thân và tạo điều kiện cho cuộc sống hạnh phúc. Trong nhiều quốc gia, có các luật pháp và quy định bảo vệ quyền lợi của những người chuyển giới và xã hội ngày càng nhận thức và chấp nhận đa dạng giới tính.

CHUYỂN GIỚI

- Chuyển giới là quá trình mà một người thay đổi giới tính của mình từ giới tính được gán ban đầu sang giới tính khác. Đây là một quá trình cá nhân và tùy thuộc vào sự lựa chọn và quyết định của từng người.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về chuyển giới:
1. Nhận thức giới tính: Nhận thức giới tính là cách một người nhận thức và cảm nhận giới tính của mình. Một người có thể nhận thức mình thuộc giới tính nam, nữ hoặc có thể không thuộc vào bất kỳ giới tính nào (non-binary). Nhận thức giới tính có thể không trùng khớp với giới tính sinh lý mà người đó được gán khi sinh.
2.Biểu hiện giới tính: Biểu hiện giới tính là cách một người diễn đạt và thể hiện giới tính của mình. Điều này có thể bao gồm cách ăn mặc, cách cư xử, cách nói chuyện và các yếu tố khác. Một người có thể diễn đạt giới tính của mình theo cách truyền thống, không truyền thống hoặc kết hợp giữa hai.
3.Quá trình chuyển giới: Quá trình chuyển giới có thể bao gồm các bước khác nhau như tuân thủ hormone đồng hóa (hormone replacement therapy - HRT) để thay đổi phát triển giới tính và tạo ra các biểu hiện giới tính mong muốn, cũng như phẫu thuật để thay đổi cơ thể như phẫu thuật thay đổi giới tính. Quá trình chuyển giới là một quá trình cá nhân và mỗi người có thể có những lựa chọn khác nhau về những bước cụ thể mà họ muốn thực hiện.
4.Hỗ trợ và tài nguyên: Người chuyển giới thường cần hỗ trợ và tài nguyên để đi qua quá trình chuyển giới. Các nhà tư vấn, chuyên gia y tế tâm lý, nhà bác học giới tính, và các tổ chức hỗ trợ LGBT+ có thể cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn về chuyển giới. Luật pháp cũng có thể bảo vệ quyền lợi của người chuyển giới và đảm bảo sự công bằng và bình đẳng cho họ.
- Quá trình chuyển giới có thể mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người chuyển giới, giúp họ sống theo đúng danh tính giới tính mà họ cảm nhận. Tuy nhiên, quá trình này cũng có thể gặp phải những thách thức và đòi hỏi sự hỗ trợ và tôn trọng từ cộng đồng xung quanh.

CÁC DẠNG CHUYỂN GIỚI

- Có một số dạng chuyển giới khác nhau mà người có nhận thức giới tính không trùng khớp có thể lựa chọn.

Dưới đây là một số dạng chuyển giới phổ biến:
1.Chuyển giới xã hội: Đây là quá trình mà người chuyển giới thay đổi biểu hiện giới tính và xã hội hoá theo giới tính mà họ cảm nhận. Điều này có thể bao gồm thay đổi cách ăn mặc, cách nói chuyện, tên gọi và sử dụng các đại từ giới tính khác.
2.Chuyển giới y học: Đối với những người mong muốn thay đổi cơ thể để phù hợp với giới tính mà họ cảm nhận, chuyển giới y học có thể là một phương pháp. Điều này có thể bao gồm sử dụng hormone đồng hóa để thay đổi phát triển giới tính thứ yếu (secondary sex characteristics) và/hoặc các quá trình phẫu thuật như phẫu thuật thay đổi giới tính (gender-affirming surgery).
3.Chuyển giới xã hội và y học: Một số người chuyển giới có thể lựa chọn kết hợp cả chuyển giới xã hội và y học. Điều này có thể bao gồm thay đổi biểu hiện giới tính và sử dụng hormone đồng hóa cùng với các quá trình phẫu thuật nhằm thay đổi cơ thể.
- Quá trình chuyển giới là một quá trình cá nhân và mỗi người có thể có những lựa chọn khác nhau về dạng chuyển giới mà họ muốn theo đuổi. Quan trọng nhất là tôn trọng quyết định và trải nghiệm của từng người và cung cấp hỗ trợ và tình cảm từ cộng đồng xung quanh.
Các dạng người chuyển giới
- Có nhiều dạng và danh sách khá đa dạng về các danh mục người chuyển giới, vì mỗi người có trải nghiệm và nhận thức riêng về giới tính. Dưới đây là một số danh mục phổ biến nhất trong ngữ cảnh này:
1.Người chuyển giới nam sang nữ (MTF): Đây là người được gán giới tính nam khi sinh nhưng sau đó chuyển đổi hoặc nhận thức mình thuộc giới tính nữ và có ý định hoặc đã thực hiện các bước để thay đổi giới tính của mình thành nữ.
2.Người chuyển giới nữ sang nam (FTM): Đây là người được gán giới tính nữ khi sinh nhưng sau đó chuyển đổi hoặc nhận thức mình thuộc giới tính nam và có ý định hoặc đã thực hiện các bước để thay đổi giới tính của mình thành nam.
3.Người không xác định giới tính (Non-binary): Đây là người không xác định mình thuộc giới tính nam hoặc nữ, hoặc có thể cảm nhận mình thuộc cả hai hoặc không thuộc vào bất kỳ giới tính nào. Người non-binary có thể lựa chọn không chuyển giới hoặc thực hiện các biểu hiện giới tính và quá trình chuyển giới tùy thuộc vào từng trường hợp.
4.Người hai giới tính (Bigender): Đây là người nhận thức mình thuộc cả hai giới tính nam và nữ và có thể có sự biểu hiện và cảm nhận giới tính khác nhau tại các thời điểm và tình huống khác nhau.
5.Người giới tính đa dạng (Genderqueer): Đây là thuật ngữ dùng để miêu tả người có nhận thức giới tính không trùng khớp hoặc không tuân theo phân loại giới tính truyền thống. Người genderqueer có thể có nhận thức và biểu hiện giới tính khác nhau tùy theo từng trường hợp.

CÁC LOẠI THUỐC HỖ TRỢ CHUYỂN GIỚI
- Có một số loại thuốc được sử dụng để hỗ trợ quá trình chuyển giới.

Dưới đây là những loại thuốc phổ biến nhất trong chuyển giới nam sang nữ (MTF) và chuyển giới nữ sang nam (FTM):
Chuyển giới nam sang nữ (MTF):
- Hormone estrogen: Hormone estrogen được sử dụng để thay đổi phát triển giới tính thứ yếu, bao gồm tăng kích thước vú, làm mềm da, giảm mật độ lông, và tạo ra các biểu hiện giới tính nữ.
- Anti-androgen: Anti-androgen được sử dụng để ngăn chặn hoặc giảm sự tác động của hormone androgen như testosterone. Việc giảm mức testosterone có thể giúp giảm tăng trưởng lông, giảm tình dục và tác động tới phát triển giới tính thứ yếu nam.
Chuyển giới nữ sang nam (FTM):
- Hormone testosterone: Hormone testosterone được sử dụng để thay đổi phát triển giới tính thứ yếu, bao gồm tăng sự phát triển cơ bắp, lông rậm, tăng kích thước và thay đổi thanh âm.
- Blocker estrogen: Một số người FTM có thể sử dụng các loại thuốc để ngăn chặn hoặc giảm sự tác động của hormone estrogen trong cơ thể để đạt được các kết quả mong muốn.
- Quá trình sử dụng hormone trong chuyển giới thường được tiến hành dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế và tuân thủ theo hướng dẫn của họ. Việc sử dụng thuốc trong chuyển giới cần được thảo luận và quyết định dựa trên tư vấn y tế cá nhân hóa từ bác sĩ chuyên gia hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tham khảo thuốc hỗ trợ chuyển giới tại đây

Thông tin liên quan